Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 03114260
Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Київське автотранспортне пiдприємство 13003»
Дата, на яку складено інформацію: 23.04.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися