Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про звернення стягнення на іпотечне покриття
Дата здійснення дії: 27.05.2013
Дата публікації 28.05.2013 17:45:12
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Київське автотранспортне підприємство 13003"
Юридична адреса* 01042 м.Київ, вул.Перспективна, 3
Керівник* Дячок Iгор Олексiйович - Голова Правління. Тел: (044) 351-19-70
E-mail* atp13003@comreg.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Голова Спостережної ради Iржаненко Олексiй Мойсейович звiльнений 27.05.2013 року на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.05.2013 року та пропозицiї акцiонера "ВКФ "АМК LTD" (ТОВ), що володiє бiльше 10% Статутного капiталу Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 15.01.1998 р. по 27.05.2013 р. Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 27.05.2013 року). На дану посаду замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.
Посадова особа Член Спостережної ради Iщенко Валентина Олександрiвна звiльнена 27.05.2013 року на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.05.2013 року та пропозицiї акцiонера "ВКФ "АМК LTD" (ТОВ), що володiє бiльше 10% Статутного капiталу Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,011%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 10.12.2005 р. по 27.05.2013 р. Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 27.05.2013 року). На дану посаду замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.
Посадова особа Член Спостережної ради Зуєва Надiя Григорiвна звiльнена 27.05.2013 року на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.05.2013 року та пропозицiї акцiонера "ВКФ "АМК LTD" (ТОВ), що володiє бiльше 10% Статутного капiталу Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,118%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 15.01.1998 р. по 27.05.2013 р. Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 27.05.2013 року).
Посадова особа Член Спостережної ради Упiров Сергiй Iванович звiльнений 27.05.2013 року на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.05.2013 року та пропозицiї акцiонера "ВКФ "АМК LTD" (ТОВ), що володiє бiльше 10% Статутного капiталу Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 15.01.1998 р. по 27.05.2013 р. Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 27.05.2013 року).
Посадова особа Член Спостережної ради Мельничук Андрiй Михайлович звiльнений 27.05.2013 року на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.05.2013 року та пропозицiї акцiонера "ВКФ "АМК LTD" (ТОВ), що володiє бiльше 10% Статутного капiталу Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,118%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 10.12.2005 р. по 27.05.2013 р. Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 27.05.2013 року).
Посадова особа Член Наглядової ради Сиротенко Олександр Олександрович призначений 27.05.2013 року на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.05.2013 року та пропозицiї акцiонера "ВКФ "АМК LTD" (ТОВ), що володiє бiльше 10% Статутного капiталу Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: з вересня 2008 року по теперiшнiй час - приватний адвокат. Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 27.05.2013 року).
Посадова особа Член Наглядової ради Клєц Сергiй Сергiйович призначений 27.05.2013 року на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.05.2013 року та пропозицiї акцiонера "ВКФ "АМК LTD" (ТОВ), що володiє бiльше 10% Статутного капiталу Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: з 01 листопалда 2011 року до 15 лютого 2013 року - юрисконсульт ЗАТ "ВТФ "Радосинь", з 16 лютого 2013 року по теперiшнiй час - юрисконсульт ТОВ "Кредо Юнiон Бiлд". Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 27.05.2013 року).
Посадова особа Член Наглядової ради Iржаненко Олексiй Мойсейович призначений 27.05.2013 року на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.05.2013 року та пропозицiї акцiонера "ВКФ "АМК LTD" (ТОВ), що володiє бiльше 10% Статутного капiталу Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: з 1993 року по 2012 рiк, ТОВ "ВКФ "АМК LTD", генеральний директор. Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 27.05.2013 року).

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Дячок Iгор Олексiйович