Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Спростування
Дата здійснення дії: 29.05.2013
Дата публікації 29.05.2013 15:35:07
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Київське автотранспортне підприємство 13003"
Юридична адреса* 01042 м.Київ, вул.Перспективна, 3
Керівник* Дячок Iгор Олексiйович - Голова Правління. Тел: (044) 351-19-70
E-mail* atp13003@comreg.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Відкрите акцiонерне товариство "Київське автотранспортне підприємство 13003" (код за ЄДРПОУ – 03114260, місцезнаходження - 01042, м. Київ, вул. Перспективна, 3) у відповідності до пункту 3, Глави 3, Розділу ІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1591 від 19.12.2006 року, повідомляє про технічну помилку, що виникла при оприлюдненні в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР звіту «Особлива інформація» від 27.05.2013 року (оприлюднено 28.05.2013 року): в графі «Вид інформації:» зазначено «Відомості про звернення стягнення на іпотечне покриття» замість «Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента». В тексті повідомлення помилки відсутні.
Причина виникнення помилки – неуважність виконавця. Повторне оприлюднення зазначеної «Особливої інформації» здійснено 29.05.2013 року.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Дячок Iгор Олексiйович