Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 22.02.2019
Дата публікації 05.02.2019 09:36:03
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Київське автотранспортне підприємство 13003"
Юридична адреса* м. Київ, вул.. Перспективна, буд. 3
Керівник* СМОЛИНСЬКИЙ ДЕНИС ІГОРОВИЧ - Голова правління. Тел: 0988254071
E-mail* pat_katp13003@at-ua.org
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13003»

код ЄДРПОУ: 03114260,

Місцезнаходження: Україна, 01042, м. Київ, вул. Брановицького (Перспективна), будинок 3.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПАТ  «КИЇВСЬКЕ АТП 13003» («ТОВАРИСТВО»)

 

Шановні акціонери,

Товариство повідомляє Вас про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 22 лютого 2019 року о 12:00 за місцезнаходженням Товариства м. Київ, вул. Брановицького (Перспективна), 3 у кабінет керівника № 1.

Реєстрація акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, здійснюється відповідно до переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину 18.02.2019р. за вказаною адресою, за наявності документів, що підтверджують особу, (акціонерам – документ (паспорт), що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково довіреність на право представляти інтереси акціонера або групи акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України), початок реєстрації - 11:00, закінчення  реєстрації -  11:45.

 

Порядок денний

Питання №1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення №1.

Обрати лічильну комісію в такому складі :

Голова лічильної комісії – Дячок Ігор Олексійович.

Члени лічильної комісії – Скічко Любов Андріївна, Гребеник Ірина Сергіївна.

Повноваження лічильної комісії у обраному складі дійсні у ході проведення загальних зборів акціонерів товариства 22 лютого 2019 року. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду, підрахунку голосів по всім питанням порядку денного, складання протоколів про підсумки голосування загальних зборів акціонерів товариства 22 лютого 2019 року.

 

Питання №2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів Товариства.

Проект  рішення №1.

Обрати:

Голова зборів – Сиротенко Олександр Олександрович.

Секретар зборів – Тума Олена Василівна.

 

Питання №3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Проект  рішення №1.

Затвердити регламент роботи:

- Доповіді – до 10 хвилин.

- Виступи – до 5 хвилин.

- Підрахунок голосів з кожного питання порядку денного – до 20 хвилин;

- Оголошення результатів голосування з питань порядку денного – до 10 хвилин;

- Перерва – до 30 хвилин та/або у разі необхідності оголошення перерви до наступного дня, процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборів відповідно п. 8 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства».

Підрахунок голосів по даному питанню здійснити реєстраційній комісії.

 

Питання №4. Прийняття рішення про продаж нерухомого майна.

Проект  рішення №1.

Здійснити продаж кожної одиниці наступного нерухомого майна, а саме:

- адміністративний корпус загальною площею 429,2 кв.м. - літера «А»;

- виробничий корпус-радіовузол загальною площею 2 210,5 кв.м. - літера «Б»;

- будівля приміщень малярного цеху загальною площею 198,4 кв.м. - літера «В»;

- будівля контрольно-пропускного пункту загальною площею 24,5 кв.м. - літера «Г»;

- будівля теплопункту загальною площею 93,3 кв.м. - літера «Д»;

- будівля механічного цеху загальною площею 110 кв.м. - літера «Ж»;

- будівля оздоровчого комплексу загальною площею 195,1 кв.м. - літера «Е»;

- будівля туалету загальною площею 4,2 кв.м. - літера «Т»;

- будівля туалету загальною площею 5,4 кв.м. - літера «У»;

- будівля контрольно-пропускного пункту загальною площею 205,4 кв.м. - літера «Ф»;

- корпус гаража загальною площею 3 052,4 кв.м. - літера «X».

 

Питання №5. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект  рішення №1.

Надати згоду на укладення Товариством (в особі Голови правління Смолинського Дениса Ігоровича) значних правочинів з Кузьменком Станіславом Олексійовичем (паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм № 001371173, орган, що видав 8025, виданий 26.12.2017 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків  2600004452), а саме: попередніх договорів купівлі-продажу та договорів купівлі-продажу кожної одиниці нерухомого майна за вказаною загальною ціною продажу:

1.             адміністративний корпус загальною площею 429,2 кв.м. - літера «А» – загальна вартість продажу одиниці нерухомого майна 262 974,08 грн.,

2.             виробничий корпус-радіовузол загальною площею 2 210,5 кв.м. - літера «Б» – загальна продажу одиниці нерухомого майна 1 354 390,05 грн.,

3.             будівля приміщень малярного цеху загальною площею 198,4 кв.м. - літера «В» – загальна вартість продажу одиниці нерухомого майна 121 561,18 грн.;

4.             будівля контрольно-пропускного пункту загальною площею 24,5 кв.м. - літера «Г» – загальна вартість продажу одиниці нерухомого майна 15 011,34 грн.,

5.             будівля теплопункту загальною площею 93,3 кв.м. - літера «Д» – загальна вартість продажу одиниці нерухомого майна 57 165,61 грн.;

6.             будівля механічного цеху загальною площею 110 кв.м. - літера «Ж» – загальна вартість продажу одиниці нерухомого майна 67 397,83 грн.;

7.             будівля оздоровчого комплексу загальною площею 195,1 кв.м. - літера «Е» – загальна вартість продажу одиниці нерухомого майна 119 539,24 грн.;

8.             будівля туалету загальною площею 4,2 кв.м. - літера «Т» – загальна вартість продажу одиниці нерухомого майна 2 573,37 грн.;

9.             будівля туалету загальною площею 5,4 кв.м. - літера «У» – загальна вартість продажу одиниці нерухомого майна 3 308,62 грн.;

10.           будівля контрольно-пропускного пункту загальною площею 205,4 кв.м. - літера «Ф» – загальна вартість продажу одиниці нерухомого майна 125 850,13 грн.;

11.           корпус гаража загальною площею 3 052,4 кв.м. - літера «X» – загальна вартість продажу одиниці нерухомого майна 1 870 228,55 грн.

Загальна ціна всіх договорів купівлі-продажу нерухомого майна становить 4 000 000,00 грн. (чотири мільйони гривень 00 коп.).

 

Питання №6. Прийняття рішення про надання повноважень Голові правління на укладення від імені Товариства значних правочинів.

Проект  рішення №1.

Надати повноваження Голові правління Товариства Смолинському Денису Ігоровичу на укладення від імені Товариства з Кузьменком Станіславом Олексійовичем (паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм № 001371173, орган, що видав 8025, виданий 26.12.2017 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків  2600004452) попередніх договорів купівлі-продажу та договорів купівлі-продажу кожної одиниці нерухомого майна за вказаною загальною ціною продажу:

1.             адміністративний корпус загальною площею 429,2 кв.м. - літера «А» – загальна вартість продажу одиниці нерухомого майна 262 974,08 грн.,

2.             виробничий корпус-радіовузол загальною площею 2 210,5 кв.м. - літера «Б» – загальна продажу одиниці нерухомого майна 1 354 390,05 грн.,

3.             будівля приміщень малярного цеху загальною площею 198,4 кв.м. - літера «В» – загальна вартість продажу одиниці нерухомого майна 121 561,18 грн.;

4.             будівля контрольно-пропускного пункту загальною площею 24,5 кв.м. - літера «Г» – загальна вартість продажу одиниці нерухомого майна 15 011,34 грн.,

5.             будівля теплопункту загальною площею 93,3 кв.м. - літера «Д» – загальна вартість продажу одиниці нерухомого майна 57 165,61 грн.;

6.             будівля механічного цеху загальною площею 110 кв.м. - літера «Ж» – загальна вартість продажу одиниці нерухомого майна 67 397,83 грн.;

7.             будівля оздоровчого комплексу загальною площею 195,1 кв.м. - літера «Е» – загальна вартість продажу одиниці нерухомого майна 119 539,24 грн.;

8.             будівля туалету загальною площею 4,2 кв.м. - літера «Т» – загальна вартість продажу одиниці нерухомого майна 2 573,37 грн.;

9.             будівля туалету загальною площею 5,4 кв.м. - літера «У» – загальна вартість продажу одиниці нерухомого майна 3 308,62 грн.;

10.           будівля контрольно-пропускного пункту загальною площею 205,4 кв.м. - літера «Ф» – загальна вартість продажу одиниці нерухомого майна 125 850,13 грн.;

11.           корпус гаража загальною площею 3 052,4 кв.м. - літера «X» – загальна вартість продажу одиниці нерухомого майна 1 870 228,55 грн.

Загальна ціна всіх договорів купівлі-продажу нерухомого майна становить 4 000 000,00 грн. (чотири мільйони гривень 00 коп.).

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Київ, вул. Брановицького (Перспективна), 3, кабінет керівника № 1, у робочі дні з 14:00 до 18:00 годин, а в день проведення загальних зборів, також у місці їх проведення.

Оскільки порядок денний позачергових загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», ТОВАРИСТВА надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп ТОВАРИСТВА акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону України «Про акціонерні товариства».

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова правління – Смолинський Денис Ігорович.

Позачергові загальні збори акціонерів ТОВАРИСТВА скликаються за скороченою процедурою відповідно до вимог частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» із здійсненням повідомлення про скликання загальних зборів не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів. Таким чином, акціонери ТОВАРИСТВА не мають права вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни до порядку денного також не передбачені.

ТОВАРИСТВА до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, до дати проведення загальних зборів. Акціонери ТОВАРИСТВАможуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження ТОВАРИСТВА. ТОВАРИСТВО може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Товариством. Письмовий запит про надання документів (матеріалів) для ознайомлення надсилається акціонером за 5 робочих днів до бажаної дати ознайомлення. В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів без попереднього письмового запиту.

Письмові запити на ознайомлення з документами з питань порядку денного надсилати за адресою: м. Київ, вул. Брановицького (Перспективна), 3..

Для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах ТОВАРИСТВА може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах ТОВАРИСТВА.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, згідно вимого частини 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» http://at-ua.org/pat-katp13003.

Станом на дату складання переліку осіб, яким направляється повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 21.01.2019 р., загальна кількість акцій складає 16000000штук простих іменних акцій, із них кількість голосуючих акцій становить 14313130штук. Таким чином, 89.4570 % випущених акцій ТОВАРИСТВА є голосуючими. Привілейовані акції не випускалися.

 

З усіх питань проведення Загальних зборів акціонерів звертатися за адресою:

Україна, 01042, м. Київ, вул. Брановицького (Перспективна), 3, тел.: (044) 351-19-70 (044) 351-19-70.                               

Наглядова рада Товариства

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління СМОЛИНСЬКИЙ ДЕНИС ІГОРОВИЧ
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 05.02.2019
(дата)