Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Спростування
Дата здійснення дії: 22.02.2019
Дата публікації 25.02.2019 17:30:27
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Київське автотранспортне підприємство 13003"
Юридична адреса* м. Київ, вул.. Перспективна, буд. 3
Керівник* СМОЛИНСЬКИЙ ДЕНИС ІГОРОВИЧ - Голова правління. Тел: 0988254071
E-mail* pat_katp13003@at-ua.org
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
25.02.2019 року Емітентом було самостійно виявлено технічну помилку в Інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів (Особлива інформація емітента), яка була оприлюднена шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 22.02.2019 року.
За технічних причин була допущена помилка. В таблиці " Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)" замість "368000", повинно було бути зазначено "4368000", а в таблиці " Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)" замість "1086.95", повинно було бути зазначено "91.57"
Виправлена інформація розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів повторно 25.02.2019 року.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління СМОЛИНСЬКИЙ ДЕНИС ІГОРОВИЧ