Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Спростування
Дата здійснення дії: 13.03.2019
Дата публікації 13.03.2019 14:14:12
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Київське автотранспортне підприємство 13003"
Юридична адреса* м. Київ, вул.. Перспективна, буд. 3
Керівник* СМОЛИНСЬКИЙ ДЕНИС ІГОРОВИЧ - Голова правління. Тел: 0988254071
E-mail* pat_katp13003@at-ua.org
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
13.03.2019 року Емітентом було самостійно виявлено технічну помилку в Інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів (Особлива інформація емітента), яка була оприлюднена шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 25.02.2019 року.

За технічних причин була допущена помилка. В таблиці "Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)" замість "4368000", повинно було бути зазначено "4368", і в таблиці "Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)" замість "4000000", повинно було бути зазначено "4000".

Виправлена інформація розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів повторно 13.03.2019 року.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління СМОЛИНСЬКИЙ ДЕНИС ІГОРОВИЧ