Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 02.09.2009
Дата публікації 03.09.2009 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Київське АТП 13003"
Юридична адреса* 01042 м.Київ, вул.Перспективна, 3
Керівник* Кулик Олександр Борисович - Голова Правління. Тел: 0445292027
E-mail* atp13003@ln.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 02.09.2009 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу загальних зборів від 02.09.2009р.
Посадова особа Рябич Тетяна Анатоліївна (Паспорт: серія СН номер 960957 виданий 01.02.2000 р. Радянським РУГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 23.08.2001 по 02.09.2009
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 02.09.2009 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів від 02.09.2009.
Посадова особа Олефір Олена Олександрівна (Паспорт: серія МА номер 308982 виданий 15.07.1997 р. ОхтирськимРУГУ МВС України в Сумській області), призначена на посаду Голова Ревізійної комісії.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: до обрання нового складу ревізійної комісії.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Головний бухгалтер ВКФ "АМК "LTD"
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Кулик Олександр Борисович