Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


08.05.2003

Постанова № 259-КИ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
ТУ в м.Києві


ПОСТАНОВА № 259-КИ

м. Київ

2003-05-08

Я, Уповноважена особа Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку, Начальник Управління Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області Кучер Олег Валеріанович, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "КАТП-13003", місцезнаходження: вул. Перспективна, 3, м. Київ, 01042, ЄДРПОУ 03114260, тел. 295-34-43,

ВСТАНОВИВ:

відповідно до Акту про правопорушення на ринку цінних паперів від 22 квітня 2003 року №258-КИ, складеного начальником відділу правозастосування Управління ДКЦПФР в місті Києві та Київській області Кузьменко Л.В., факт порушення ВАТ "КАТП-13003" п. 10 ст. 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", пов'язаний з несвоєчасним виконанням розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 18.02.2002 року №111-КИ, термін виконання якого закінчився 01.04.2002 року. Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 18.02.2002 року №111-КИ було винесено стосовно порушення вимог Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій, затвердженого Рішенням ДКЦПФР від 17.01.00 р. №3, стосовно недоліків в річному звіті за 2000 рік (№407-р від 26.04.01 р.) а саме: в формі "Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента" невірно вказані основні засоби. На виконання Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 18.02.2002 року №111-КИ товариство надало до Управління ДКЦПФР в місті Києві та Київській області електронну форму звіту та друковану копію електронного звіту з виправленнями (лист 09.04.2002 року вх. №407-р), що свідчить про несвоєчасне виконання Розпорядження. На підписання Акту про правопорушення на ринку цінних паперів у підношенні ВАТ "КАТП-13003"предсташшк юридичної особи не з'явився, про що зроблено відповідний запис в Акті про правопорушення. Постанова про розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів від 25.04.2003 року (лист вих. №2005/20 від 30.04.2003 року), яка направлялась товариству до Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області не поверталася. На розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "КАТП-13003" представник юридичної особи не з'явився. Враховуючи наведене та керуючись п. 14 ст. 8, ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", та п. 8.4, 18.4 "Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій", затверджених Наказом ДКЦПФР від 09.01.97 р. №2 (у редакції Рішення ДКЦПФР від 13.02.2001 р. №27) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16.03.2001 р. за №243/5434,

ПОСТАНОВИВ:

1. За несвоєчасне виконання розпорядження накласти на ВАТ "КАТП- 13003" штраф у розмірі 20 (двадцять) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію, Штраф перерахувати на рахунки, відкриті в управліннях Державного казначейства за балансовим рахунком 3111, код бюджетної класифікації 23030300, символ банку 101, протягом 15 днів з моменту отримання цієї Постанови. Копію платіжного документу направити до Управління ДКЦПФР в місті Києві та Київській області. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду (господарського суду) у встановленому чинним законодавством порядку.