Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


20.02.2003

Постанова № 51-КИ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
ТУ в м.Києві


ПОСТАНОВА № 51-КИ

м. Київ

2003-02-20

Я, Уповноважена особа Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку, Начальник Управління Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області Кучер Олег Валеріанович, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "Київське АТП - 13003", місцезнаходження: м. Київ, вул. Перспективна, З, ЄДРПОУ 03114260,

ВСТАНОВИВ:

відповідно до акту про правопорушення на ринку цінних паперів від 5 лютого 2003 р. №50-КИ, складеного начальником відділу правозастосування Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області Кузьменко Л.В., факт порушення ВАТ "Київське АТП - 13003" п. 10 ст. 8 Закону України "Про Державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", пов'язаний з невиконанням розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 06.03.02 р. №154-КИ, термін виконання якого закінчився 15.04.02 р. Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 06.03.02 р. №154-КИ було винесено стосовно порушення вимог ст. 24 Закону України "Про цінні папери та фондову біржу". та Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій, затвердженого Рішенням ДКЦПФР від 17.01.00 р. №3, а саме: неподання річного звіту за 1999 рік. На підписання Акту про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "Київське АТП - 13003" представник юридичної особи не з'явився, про що зроблено відповідну відмітку в Акті про правопорушення. На розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "Київське АТП - 13003" представник юридичної особи не з'явився. Постанова про розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів від 11.02.2003 р. (лист від 11.02.03 р. вих. №452/20), що направлялась товариству, до Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області не поверталась. На розгляд справи про правопорушення ВАТ "Київське АТП - 13003" пояснення та зауваження не надавало. Враховуючи наведене та керуючись п. 14 ст. 8, ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", та п. 8.4, 18.4 "Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій", затверджених Наказом ДКЦПФР від 09.01.97 р. №2 (у редакції Рішення ДКЦПФР від 13.02.2001 р. №27) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16.03.2001 р. за №243/5434,

ПОСТАНОВИВ:

1. За ухилення від виконання розпорядження накласти а ВАТ "Київське АТП - 13003" штраф у розмірі 20 (двадцять) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Штраф перерахувати в доходи Державного бюджету України по коду 23030000 на розділ 12 параграф 2 бюджетної класифікації, символ банку 75 на рахунки, що відкриваються на ім'я територіальних органів держказначейства за місцем знаходження платників, протягом 15 днів з моменту отримання цієї Постанови. Копію платіжного документу направити до Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду (господарського суду) у встановленому чинним законодавством порядку.